Regulamin

Sklep internetowy  dostępny pod adresem https://butik.szafirkowepasje.pl, zwany poniżej jako Sklep, prowadzony jest przez Olgę Ziemian i działa na zasadach Nierejestrowanej Działalności Gospodarczej.


§1. Sposób składania zamówienia na produkty cyfrowe

 1. Klient może zamówić dowolną ilość danego tytułu pliku cyfrowego.
 2. W przypadku zakupu pliku cyfrowego, plik udostępniany jest na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia oraz przesłany na adres e-mail podany w zamówieniu po dokonaniu płatności elektronicznej
 3. Wszystkie pliki dostępne w Sklepie zapisane są w formacie .pdf.
 4. Każdy plik zakupiony w na stronie Sklepu można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.
 5. Dane Klienta, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, wykorzystywany jest tylko do realizacji zamówienia i w żaden sposób nie są udostępniane osobom trzecim.


§2. Sposób składania zamówienia na produkty fizyczne dostępne na zamówienie

 1. Klient może zamówić dowolną ilość danego produktu.
 2. Dane Klienta, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, wykorzystywany jest tylko do realizacji zamówienia i w żaden sposób nie są udostępniane osobom trzecim.


§3. Sposób składania zamówienia na produkty fizyczne dostępne od ręki

 1. Klient może zamówić jedynie taką ilość, jaka jest dostępna na stanie Sklepu.
 2. Dane Klienta, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, wykorzystywany jest tylko do realizacji zamówienia i w żaden sposób nie są udostępniane osobom trzecim.


§4. Warunki realizacji zamówienia na produkty cyfrowe

 1. Zamówienie zawierające pliki cyfrowe zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania płatności.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności zostanie wysłana wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
  1. potwierdzenie otrzymania płatności;
  2. informacje odnośnie sposobu pobrania zakupionego pliku cyfrowego.
 3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta.


§4. Warunki realizacji zamówienia na produkty fizyczne dostępne na zamówienie.

 1. Rękodzieło wykonywane na zamówienie realizowane jest po uzgodnieniu wszystkich szczegółów dotyczących zamówienia oraz po wpłacie zadatku w wysokości minimum 50% wartości zamówienia. Klient może zapłacić całą kwotę przy składaniu zamówienia.
 2. Zadatek jest bezzwrotny.
 3. Po otrzymaniu zadatku zamawiam materiały potrzebne do realizacji zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia jest kwestią indywidualną dla każdego przedmiotu i zawsze jest podany w ofercie.
 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania materiałów. Klient zostaje poinformowany o ich otrzymaniu mailowo.
 6. Zrealizowane zamówienie zostaje wysłane do Klienta za pobraniem na kwotę: wartość zamówienia - zadatek + koszt przesyłki
 7. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta.


§5. Warunki realizacji zamówienia na produkty fizyczne dostępne od ręki.

 1. Rękodzieło dostępne od ręki to pojedyncze egzemplarze wykonywane przeze mnie.
 2. Przedmiot zostaje wysłany do Klienta po otrzymaniu płatności na konto w wysokości: wartość przedmiotu + koszt przesyłki.
 3. Przedmiot może być również wysłany za pobraniem - proszę o podanie takiej informacji w momencie składania zamówienia w uwagach w dziale "Sposób płatności". Kwota pobrania to: wartość zamówienia + koszt przesyłki.
 4. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta.


§6. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do plików cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Wszystkie sprzedawane pliki są w formacie .pdf i przesyłane są na adres e-mail oraz są dostępne na stronie potwierdzającej zamówienie po poprawnej dokonanej płatności. Jeżeli nie dochodzi do dokonania płatności za zamówiony plik cyfrowy to umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
 2. W przypadku rękodzieła dostępnego na zamówienie - zapłacony zadatek jest bezzwrotny. Jeżeli nie dochodzi do dokonania płatności zadatku za zamówione rękodzieło na zamówienie to umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
 3. W przypadku rękodzieła dostępnego od ręki - Klientowi przysługuje prawo zwrotu w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zamówienia. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu o chęci zwrotu zakupionego produktu oraz odesłać go do Sklepu (na wskazany adres) w nienaruszonym stanie na własny koszt.


§4. Zasady korzystania plików cyfrowych

 1. Zakupione i opłacone pliki cyfrowe będą dostępne na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia oraz pod linkiem wysłanym w wiadomości e-mail.
 2. W przypadku plików cyfrowych składających się z więcej niż jednego pliku, każdy plik cyfrowy będzie można pobrać osobno.
 3. Zaleca się zapisywanie plików cyfrowych na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.
 4. Klient ma prawo korzystać z plików cyfrowych wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Możliwy zakres wykorzystania plików cyfrowych jest również opisany w każdym z nich.
 5. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania plików cyfrowych lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
  2. utrwalania lub zwielokrotniania plików cyfrowych w celu ich rozpowszechniania;
  3. komercyjnego wykorzystywania plików cyfrowych w jakikolwiek sposób.
 6. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały plików cyfrowych w sposób niezgodny z prawem.


§5. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu w szczególności w przypadku, gdy:
  1. zakupiony plik cyfrowy okaże się uszkodzony;
  2. w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za plik cyfrowy nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych.


§6. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe niezbędne do komunikacji związanej z realizacją zamówienia:
  • imię,
  • nazwisko
  • adres e-mail
 2. Sklep zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji zamówienia.


§7. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.